И Н Ф О К А С К О
Невероятно улеснение за успешен бизнес ...
       Фирмата предлага само една услуга, наречена "Инфокаско"
               Услугата е много проста:
     Вие просто застраховате вашата система, заплащайки символична цена.

    Замисълът на услугата е да обхване цялата информационна система на клиента, за да се избегне прехвъляне или размиване на отговорност. Не се предлага вариант за еднократни услуги, защото идеята е всичко, функциониращо до този момент да се провери, при нужда усъвършенства и  след това просто да работи.


Услугата "ИНФОКАСКО"
Copyright © 2008 by
"Anton Kovachev"
All Rights reserved
ak@infokasko.com