И Н Ф О К А С К О
Невероятно улеснение за успешен бизнес ...
        Всеки от нас е придобил опит, грижейки се за средни и големи информационни системи с повече от 200-250 работни места, сървъри и услуги.
    
 
          Ето някои от основните умения и технологии, които могат да бъдат предмет на услугите, предлагани
Конфигуриране на Cisco, Linksys, HP и други комутатори; VPN tunnels support; MS Windows 2000, 2003, 2008 server, Active Directory, DC, File Servers, DNS, DHCP, DFS, ISA 2006, MS Excahne 2003, 2007, MS SQL 2005,2008, Oracle data bases, Linux Redhat AS Server,  Suse, Debian, Ubuntu providing DHCP, DNS, Proxy, FireWalls, Hellpdesk support of workstations with MS Windows NT, 2000, XP, vista, Win7, MS Office XP, 2003, 2007, 2010; Cisco Call Manager, Trixbox, IP telefony, VMWare ESX Servers 3.0 and Clusters, Virtualization technologies, HP SAN storages with EVA

Е К И П Ъ Т
Copyright © 2008 by
"Anton Kovachev"
All Rights reserved
ak@infokasko.com